Politiets nødnummer

112

Politiet

02800

Døgnåpen telefon

71 25 66 66

Om krisesenteret

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et ressurssenter for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi har botilbud, og et samtale-/veiledningstilbud for de som ikke ønsker å bo.

Fra 1. januar 2010 trådte Lov om krise­senter i kraft. Der ble kommunene pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. Krise­senteret for Molde og omegn IKS gir et tilbud til innbyggerne i Aukra, Eide, ­Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns­problem. Vold skaper utrygghet, kan medføre helse­skader, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse.

For å få gode løsninger for våre brukere er det av stor betydning at vi har et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparat. Vi ser det som viktig at våre brukere knyttes opp mot hjelpe­apparatet i egen hjemkommune i en tidlig fase i vårt arbeid, med tanke på eventuell videre oppfølging.

Vi er 15 fast ansatte med ulik faglig utdanning og spesiell kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, jf. Krisesenterlova § 5.

Ulike typer vold?

Fysisk vold
Når du blir slått, lugget, sparket, bitt, tatt kvelertak på eller brent med sigarett. Drap/forsøk på drap er ekstreme former for fysisk vold.

Psykisk vold
Når du utsettes for latterlig­gjøring, taushet, avvisning, ­truing med våpen, eller trusler om å ta ditt eller sitt eget liv.

Seksuelle overgrep
Når du tvinges til seksuelle hand­linger mot ditt ønske. Incest og voldtekt er ekstreme former for seksuelle overgrep.

Materiell vold
Den volden som skjer når det ødelegges ting i sinne for å skremme/kontrollere deg.

Usunn kontroll
Når noen krever kont­roll over deg og ­livet ditt. Kontrollen kan dreie seg om tid, ­aktivitet, økonomi, informasjon, sosial kontakt, påkledning, atferd og vaner. Kontrollen skjer også ofte i form av utspørring eller «forhør».

Utagerende sjalusi
Når sjalusi  skremmer og krenker ­eller brukes som en måte å styre og kont­rol­lere andre på.

Tvangsekteskap
Når du nektes retten til selv å bestemme hvem du gifter deg med, og du tvinges til ekteskap.

Prostitusjon/Trafficking
Handel med kvinner, menn og barn.