Politiets nødnummer

112

Politiet

02800

Døgnåpen telefon

71 25 66 66

Kvinner

Voldsutsatte kvinner er ikke en ens­artet gruppe. De er forskjellige og det er også deres behov for hjelp... | Les mer

Menn

Menn utsatt for vold i nære rela­sjoner ­sliter med mange av de samme symptomene som kvinner som... | Les mer

Ungdom

Vi vet at mange unge lever med vold i familien sin eller i kjæresteforholdet sitt. Det er ikke alltid... | Les mer

Barn

Vold og overgrep er en del av ­mange barns hverdag og oppvekst. Barn som utsettes for vold og... | Les mer

Eldre

Overgrep mot eldre rammer begge kjønn, og skjer i alle sosiale lag av befolkningen. Vold i nære...  | Les mer

Bestill brosjyrer her