Politiets nødnummer

112

Politiet

02800

Døgnåpen telefon

71 25 66 66

Vi tilbyr

Et døgnåpent tilbud
Et gratis døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner.

Telefon og samtaletilbud
Du kan ringe eller komme til samtaler der du får veiledning, og eventuelt bistand til å etablere et samarbeid med andre aktuelle instanser.

Botilbud
For deg og dine barn i en krise­situasjon. Samtaler, bistand til kontakt med ­aktuelle i hjelpeapparatet og andre viktige aktører under oppholdet hos oss.

Tilbud til barn
Barn i følge med mor eller far.

Kriseplassering av barn
Kriseplassering av barn alene i inntil 4 døgn etter avtale med politi eller barnevern­tjeneste.

Oppfølging
Etter utflytting/ved reetablering, bistår vi med samtaler/veiledning ved behov.

Juridisk bistand
Personer som oppsøker krisesenteret i forbindelse med at de har vært utsatt for vold i nære relasjoner gis, etter av­tale, mulighet for juridisk bistand.

Utadrettet virksomhet
I form av informasjon og undervisning til skoler, barnehager, organisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige hjelpeapparatet.

Hjelp til alle parter
Som ressurssenter mot vold i nære relasjoner har vi et familie­perspektiv i vårt arbeid. Det betyr at vi er opptatt av at alle parter i en voldsrelasjon skal få relevant hjelp.

For å kvalitetssikre arbeidet som ­gjø­res er kartleggings- og observasjons­arbeidet spesielt viktig. Samtidig med dette skal brukernes medvirkning i ­tiltak- og gjennomføringsfasen ivaretas ut ifra den enkeltes forutset­ninger og ressurser.

Er du utsatt for vold?

• Er det noen i din familie eller nære omgangskrets du er redd?
• Blir du hindret i å treffe familie og venner?
• Er du utsatt for sjalusi, isolasjon og kontroll?
• Trues du med vold?
• Blir du ydmyket?
• Er du tryggere i andre sammenhenger enn ­hjemme?
• Får du skylden for volden som utøves?

Derfor kan det føles ­vanskelig å få gjort noe:

• Voldsutøver svinger mellom å være voldelig og kjærlig
• Manglende nettverk
• Dårlig økonomi
• Ingen steder å gå
• Skam og skyldfølelse
• Du blir fortalt at mishandlingen er din egen feil
• Redd for hevn med enda mer vold og plager
• Redd for vold mot barna
• Press fra familien
• Manglende kunnskap om rettigheter og muligheter