Hva er vold?

«Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.» (Per Isdal, «Meningen med volden», 2000).

Det finnes mange former for vold, og du er kanskje usikker på om du, eller noen du kjenner, utsettes for vold? Eller kanskje du lurer på om du utøver vold mot andre? Mange er usikre på hva vold egentlig er. I oversikten nedenfor kan du lese mer om ulike typer vold.

Ta kontakt – også hvis du er usikker på om det du opplever er bra for deg!

ER DU UTSATT FOR VOLD?

• Er det noen i din familie eller nære omgangskrets du er redd?

• Blir du hindret i å treffe familie og venner?

• Er du utsatt for sjalusi, isolasjon og kontroll?

• Trues du med vold?

• Blir du ydmyket?

• Er du tryggere i andre sammenhenger enn ­hjemme?

• Får du skylden for volden som utøves?

DERFOR KAN DET FØLES VANSKELIG Å FÅ GJORT NOE:

• Voldsutøver svinger mellom å være voldelig og kjærlig

• Manglende nettverk

• Dårlig økonomi

• Ingen steder å gå

• Skam og skyldfølelse

• Du blir fortalt at mishandlingen er din egen feil

• Redd for hevn med enda mer vold og plager

• Redd for vold mot barna

• Press fra familien

• Manglende kunnskap om rettigheter og muligheter

ULIKE TYPER VOLD

Fysisk vold
Når du blir slått, lugget, sparket, bitt, tatt kvelertak på eller brent med sigarett. Drap/forsøk på drap er ekstreme former for fysisk vold.

Psykisk vold
Når du utsettes for latterlig­gjøring, taushet, avvisning, ­truing med våpen, eller trusler om å ta ditt eller sitt eget liv.

Seksuell vold
Når du tvinges til seksuelle hand­linger mot ditt ønske. Incest og voldtekt er ekstreme former for seksuelle overgrep.

Materiell vold
Den volden som skjer når det ødelegges ting i sinne for å skremme/kontrollere deg.

Økonomisk vold
Kontroll over andres økonomi; den ene partneren nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi.

Latent vold
Redsel for å bli utsatt for vold igjen, i kraft av at det har skjedd tidligere. Det vil si at muligheten for at vold kan oppstå på nytt styrer noens handlinger og adferd for å unngå ny vold.

Vold i oppdragelsesøyemed
Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge.

Nettovergrep og digital vold
Trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett. Innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett. 

Negativ sosial kontroll
Når noen krever kont­roll over deg og ­livet ditt. Kontrollen kan dreie seg om tid, ­aktivitet, økonomi, informasjon, sosial kontakt, påkledning, atferd og vaner. Kontrollen skjer også ofte i form av utspørring eller «forhør».

Æresrelatert vold
Tvangsekteskap og kjønslemlestelse.

Prostitusjon/Trafficking
Handel med kvinner, menn og barn.

dinutvei.no

Din utvei er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner. SE MER…

hvorlite.no

Hvor lite skal du finne deg i? Vold er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. SE MER…