Pårørende

Å være pårørende til noen som lever med eller har vært utsatt for, vold, overgrep eller voldtekt, kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte og hjelp. Det finnes flere ulike tilbud til pårørende, både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillighetsfeltet og andre. 

Pårørende kan møte forskjellige utfordringer, og for mange kan det være vanskelig å ivareta egne behov. Du ønsker kanskje å være til hjelp og støtte for andre, men kan også selv trenge støtte, informasjon, råd og veiledning.

Pårørende kan slite med sårede følelser, skyldfølelse, sorg, usikkerhet eller psykiske og/eller fysiske problemer. Noen opplever at de får et begrenset sosialt liv og at det er vanskelig å hvile eller slappe helt av. For mange pårørende kan det å snakke med noen være til hjelp for å sortere hva som er hva.

 

Les mer på dinutvei.no