Utøver av vold / overgrep

Både kvinner og menn, mødre og fedre, unge og gamle kan være voldsutøver.

Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt? Er du oppfarende og skremmer noen du egentlig er glad i? Hvis du slår, sparker eller kommer med trusler, ydmyker, krenker eller kontrollerer andre, utøver du vold. Heldigvis kan du få hjelp til å endre deg.

Å bruke vold er straffbart. Hvis du erkjenner at du har et voldsproblem, er du nærmere en løsning. Tyr du til vold, bør du vurdere å søke hjelp. Du vil trolig ha nytte av profesjonell hjelp for å forstå hva som skjer, hva volden gjør med dine nærmeste og til å til å ta kontroll over og forhindre at du fortsetter å bruke vold. Helsestasjonen, hos fastlegen, Alternativ til vold og familievernet er steder du kan søke hjelp.

Les mer på dinutvei.no