Politiets nødnummer

112

Politiet

02800

Døgnåpen telefon

71 25 66 66

Ungdom

Vi vet at mange unge lever med vold i familien sin eller i kjæresteforholdet sitt. Det er ikke alltid ungdommene selv tenker på dette som vold. Det kan for eksempel være vanskelig å være kritisk til noen man er for­elsket i. Flere som opplever vold fra sin ­kjæreste forteller at de hadde det fint i ­begynnelsen, men at det endret seg etter hvert.

Mange unge opplever at mor, far, ­søsken eller de selv blir utsatt for vold. Vold kan være slag, spark, inne­sperring, isolering, dytting, trusler, sjalusi, mobbing eller av seksuell art.
 
Det å være ung og utsettes for vold ­eller å være vitne til vold i nære rela­sjoner, kan få ulike følger. Det kan være vondt i hodet/magen, konsentrasjons­problemer, hukommelses­svikt, lavt selv­bilde, rusproblemer, selvskading etc. Det å bli truet/presset til å utføre handlinger du selv ikke ønsker å ­gjøre, er også vold – og kan gi de samme symptomene.

Hvis du opplever at du selv eller noen du kjenner blir utsatt for vold eller er vitne til vold, er det viktig at du søker hjelp.